top of page

ПРОТОКОЛ

 

от ХIV Международен конкурс  “Франц Шуберт” 2023

 

Днес 28.11.2023 г. – на заключително заседание, журито на конкурса в състав:

Председател:      Георг Шенк

Членове:              Йордана Паловичова

Антон Матев

Георги Спасов

Ива Чавдарова

Клаудия Виска

Николай Моцов

Мария Дуканова

определи следните награди:

 

Награда за най-малък участник в конкурса – Леон Леонидов – Гуглев

Категория “А”

І-ва възрастова група

Поощрение    - Атанаска Танева

Поощрение    - Елица Стоицова

Поощрение    - Леон Леонидов – Гуглев

ІІІ награда     - Ваяна Колева

ІІ награда       - Хрисиана Савова

І награда        - Борис Дюлгеров

Награда на името на проф. Лили Атанасова – Борис Дюлгеров

Награда за най-добро изпълнение на творба от Франц Шуберт – Борис Дюлгеров осигурена от музикална къща „Камертон“

Награда на проф. Георг Шенк – Ваяна Колева

Награда на проф. Георг Шенк – Леон Леонидов – Гуглев

 

Категория “А”

ІІ-ра възрастова група

Поощрение    - Борис Иванов

Поощрение    - Мартин Йовков

ІІІ награда     - Жельо Тодоров

Стипендия от Министерство на културата

ІІ награда       - Вероника Илиева

Стипендия от Министерство на културата

І награда        - Радослав Чиколов

Стипендия от Министерство на културата

Награда на Мартин Иванов за най-добро изпълнение на импромптю от Франц Шуберт – Вероника Илиева

Награда за най-добро изпълнение на творба от Франц Шуберт – Вероника Илиева

Награда „Тео Мусев“ за най-добро изпълнение на соната от Бетовен – Жельо Тодоров

Награда за най-добро изпълнение на класическа творба – Радослав Чиколов

Награда от Антон Матев за най-добре представил се участник от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" – Русе – Вероника Илиева

 

Категория “А”

ІІІ -та възрастова група

ІІІ награда     - Цвета Атанасова

ІІ награда       - не се присъжда

І награда        - не се присъжда

 

Категория “В”

ІІ-ра възрастова група

Поощрение    - Никола Желязков

ІІІ награда     - Анджелика Попова

ІІІ награда     - Анжелина Денчева

Стипендия от Министерство на културата

ІІІ награда     - Милана Кан

Стипендия от Министерство на културата

ІІ награда       - Александра Сидоренко

Стипендия от Министерство на културата

І награда        - Петра Църноречка

Стипендия от Министерство на културата

Награда на проф. Клаудия Виска – Анжелина Денчева

Награда на Сдружение за изкуство и култура "Блок14" за изпълнение на предкласическа творба и участие на сцената на Блок14 в събитие от културния календар - Никола Желязков

Награда на проф. Николай Моцов - участие в майсторски клас и концерт - Никола Желязков

 

Категория “В”

ІІІ-та възрастова група

Поощрение    - Анастасия Алтухова

Поощрение    - Тиендзи Чи

ІІІ награда     - Александър-Стефан Димитров

ІІ награда       - Анна Карайдзе

ІІ награда       - Ронна Су

І награда        - Стоян Буюклиев

Гран При       - Ариел Юхьон Чон

Награда за най-добро изпълнение на творба от Франц Шуберт – Ариел Юхьон Чон

Награда на Мартин Иванов за най-добро изпълнение на песен от Франц Шуберт – Ариел Юхьон Чон

Награда „Георги Делиганев“ за най-ярко артистично представяне – Стоян Буюклиев

Награда за най-добро изпълнение на класическа творба – Анна Карайдзе

 

Категория “С”

ІІ-ра възрастова група

Поощрение    - Велизара Христова и Калина Тонева

ІІІ награда     - не се присъжда

ІІ награда       - не се присъжда

І награда        - не се присъжда

 

Категория “D”

ІІ-ра възрастова група

Поощрение    - Трио „Манифик“

ІІІ награда     - Кристиян Ангелов и Теодор Димитров

ІІ награда       - Перкусионен ансамбъл „Акцент“

І награда         - Виктор Василев и Диана Чаушева

Награда за най-добро изпълнение на творба от Франц Шуберт – Виктор Василев и Диана Чаушева

Награда от Надежда Вачева - Хьобарт на името на Стефан Вачев - за ярко артистично представяне – Перкусионен ансамбъл „Акцент“

 

Категория “D”

ІІІ-та възрастова група

ІІІ награда     - не се присъжда

ІІ награда       - Елиас Мурсула и Лаура Ловишкова

І награда         - не се присъжда

 

Други

Награда за високи педагогически постижения  –  плакет от СБМТД – Светлана Косева

Награда за високи педагогически постижения  –  плакет от СБМТД – Евгени Желязков

bottom of page